vi en
Những lưu ý khi xin Visa D2 (Phần 2/2) | Trường hợp của các bạn làm hồ sơ ở Việt Nam

Những lưu ý khi xin Visa D2 (Phần 2/2) | Trường hợp của các bạn làm hồ sơ ở Việt Nam

Những lưu ý khi xin Visa D2 (Phần 2/2) | Trường hợp của các bạn làm hồ sơ ở Việt Nam

Đối với việc chuẩn bị xin Visa D2 lên chuyên ngành, có rất nhiều điều cần lưu ý cả về phần hồ sơ lẫn việc lựa chọn chuyên ngành. Và việc xin Visa D2 cũng có rất nhiều điều khác biệt so với Visa D4. Nên thầy làm video này để giới thiệu các bạn về những điều đó. Lên chuyên ngành thì sẽ có cả những bạn apply từ Việt Nam và có những bạn đang học tiếng ở Hàn Quốc nên sẽ apply trực tiếp từ Hàn Quốc, và hai trường hợp này sẽ có những điểm lưu ý khác nhau nên thầy sẽ chia làm 2 video để chia sẻ nhé.

 

Mẫu đăng ký

Điền thông tin chi tiết đầy đủ để được tư vấn viên hướng dẫn thủ tục, cách thức du học

Thong ke