vi en
THÔNG BÁO về việc thay đổi liên quan đến thủ tục XÁC NHẬN HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ BẰNG CẤP của người Việt Nam

THÔNG BÁO về việc thay đổi liên quan đến thủ tục XÁC NHẬN HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ BẰNG CẤP của người Việt Nam

Link bài viết gốc trên website Đại sứ quán Hàn Quốc:


https://overseas.mofa.go.kr/vn-vi/brd/m_2164/view.do?seq=758125&page=1&fbclid=IwAR3xRfbColX3mqGVGBgTZ_lKEsQt3qO8yrk3WJFrjHSTfXCbfbVGwqFmjDY

 

 

 

Mẫu đăng ký

Điền thông tin chi tiết đầy đủ để được tư vấn viên hướng dẫn thủ tục, cách thức du học

Thong ke